LotusJytte Hansen, Albertslund


Jeg har lavet en lille sekvens om tibetansk buddhisme, specielt mandalaen.
If you want an English version, click here

MANDALA

Mandala

mandala

Mandala er sanskrit for kreds, mangekant, fællesskab, forbindelse.
Mandalaen er et sindbillede på mennesket i verden, en støtte for den mediterende.
Mandalaen fremstilles ofte som et palads med fire porte mod de fire verdenshjørner.
Den her viste mandala er knyttet til buddhaen Vajrasattva, som symboliserer sindets oprindelige krystallignende renhed.
I centret er en lotusblomst med otte kronblade, der hviler på et underlag af ædelsten.
Dernæst følger paladsets mure med porte mod de fire verdenshjørner. Portene vogtes af fire vrede dørvogtere.
Inden den mediterende når portene, må hun imidlertid også forbi de fire ydre kredse: den rensende visdomsild, vajrakredsen, kredsen med de otte gravpladser, lotuskredsen.


Kredse

mandalaudsnit

Her er de fire kredse, der symboliserer den oplysning, den mediterende må opnå, før hun kan træde ind i det oplyste palads:

visdomsild: den yderste kreds består af den rensende ild
vajrakreds: diamantkredsen udtrykker styrke og frygtløshed
gravpladser: der er otte gravpladser, som symboliserer de otte bevidstheder* , som må overskrides
lotuskreds: udtrykker den åbne hengivne tilstand, der er nødvendig for at kunne træde ind i paladset

*synsbevidsthed, hørebevidsthed, smagsbevidsthed, lugtebevidsthed, kropsbevidsthed, tankebevidsthed, jegbevidsthed, grundbevidsthed


Centrum

Sindbilledet på Buddha bor i centrum, omgivet af otte meditationsbuddhaer - symbolske guddomme: fire mandlige og fire kvindelige. Disse figurer, der er orienteret efter verdenshjørnerne, danner tilsammen en lotusblomst
mandalaens centrum

Meditationsbuddhaer

farveelementtransportmiddel
Centrum: Vairocanahvidæterløve
Vest: Amitabharødildpåfugl
Øst: Aksobhyablåvandelefant
Syd: Ratnasambhavaguljordhest
Nord: Amoghasiddhi grønluftmytisk fugl

Kvindelige Buddhaer

tilnavn
Sydvest: MamakiDen særegne
Nordvest: PandaravasiniDamen med den hvide klædning
Sydøst: LocanaBuddhaøje
Nordøst: TaraFrelserinden (hun bliver en slags Mariaskikkelse)Mandalaskema


MamakiAmitabhaPandaravasini
RatnasambhavaVairocanaAmoghasiddhi
LocanaAksobhyaTara


Symboler

Symboler

diamant: den uforgængelige diamant, som er klar men dog viser alle farver, bliver symbol på sindets natur
klokke: den kvindelige del af den tantriske polaritet: symbolet på tomheden - den grænseløse åbenhed, der giver plads til visdom
vajra: den maskuline del af den tantriske polaritet: symbol på effektive midler og Buddhas aktive medfølelse med den mediterende. Oprindelig var den guden Indras tordenkile, senere kom den til at repræsentere diamanten
lærens hjul: de 8 eger er symbol på den otteleddede vej*, der fører til fuldkommenhed
lotus: symbol på Buddhas lære. Planten der står med sine rødder i mudder og dog hæver sin blomst mod lyset. Således kan du osse blive
*
1. Den rette viden
2. Det rette mål
3. Den rette tale
4. Den rette handlemåde
5. Den rette levemåde
6. Den rette stræben
7. Den rette indsigt
8. Den rette meditative fordybelseBuddhistiske retninger

Den oprindelige buddhisme delte sig meget hurtigt i 2 retninger:
theravada og mahayana
Theravada betyder "de ældres overlevering", men kaldes også ironisk hinayana "den lille båd" af tilhængerne af mahayana. Ifølge theravada-buddhismen kan det enkelte menneske selv arbejde sig frem til befrielse fra lidelsen i verden. Tilhængerne af theravada-buddhismen bor i Burma, Thailand og Sri Lanka. Theravada kaldes derfor også for den sydlige buddhisme.
Mahayana betyder "den store båd". Ifølge mahayana-buddhismen fører en altfavnende kærlighed til befrielse fra verdens lidelser. Buddhisten begynder med at vække ønsket i sig selv om at befri alle væsener fra lidelse. Tilhængerne af mahayana-buddhismen bor i Tibet, Kina, Korea og Japan. Mahayana kaldes derfor også for den nordlige buddhisme.

Tibetansk buddhisme

Tibetansk buddhisme eller vajrayana buddhismen er en gren af mahayana-buddhismen. Ifølge legenden blev stifteren Padmasambhava født i en sø i en lotusbomst. Padmasambhava-søen anses for at have den mest klare blå farve af alle verdens søer, og rumme stærke helbredende kræfter. Et af de tibetanske buddhisters midler til at opnå befrielse er meditation på ophøjede tanker og billeder. Et sådant billede er mandalaen.Index og ordforklaringer

Aksobhya

Amitabha

Amoghasiddhi

Boddhisattva
I den ældre buddhisme betegnelse for ædle mennesker, der lod sig føde igen og igen for at frelse alle levende væsener fra lidelse, idet de gav afkald på selv at blive befriet for genfødsel

Buddha
Den titel Siddharta Gautama fik, da han nåede den fuldkomne oplysning. I daglig tale benyttes det som navnet på buddhismens stifter

Buddhistiske retninger
se theravada, mahayana, vajrayana

Chakra
psykiske energicentre langs rygraden

Dhyanibuddhaer
se meditationsbuddhaer
Diamant
Dørvogter
vogter mandalapaladsets porte, så kun de rette kan komme igenem
Gravpladser

Guru
åndelig vejleder

Hinayana
"den lille båd" - ironisk for theravada-buddhismen
Hjul

Klokke

Klokke og vajra
visdom og midler

Kredse
gravpladser, lotuskreds, vajrakreds, visdomskreds

Kvindelige buddhaer
Locana, Mamaki, Pandaravasini, Tara

Lama
den tibetanske betegnelse for guru
Locana

Lotus

Lotuskreds

Lærens hjul

Mahayana

Mamaki

Mandala

Mara
underverdenens frygtede gudinde

Meditationsbuddhaer
Vairocana, Aksobhya, Ratnasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi

Nord
sæde for Amogasiddhi

Nordvest
sæde for Pandaravasini

Nordøst
sæde for Tara

Padmasambhava

Pandaravasini

Ratnasambhava

Syd
sæde for Ratnasambhava

Sydvest
sæde for Mamaki

Sydøst
sæde for Locana

Symboler
diamant, hjul, klokke, lotus, vajra

Tantra
Den tibetanske buddhismes skrifter, der giver avancerede, ofte kryptiske anvisninger i avanceret yoga og meditation

Tantrisk buddhisme
se tibetansk buddhisme
Tara

Theravada

Tibetansk buddhisme

Tordenkile

Vairocana

Vajra

Vajrakreds

Vajrasattva
Buddha, der repræsenterer sindets oprindelige krystallignende enhed. Den her afbildede mandala er tilegnet Vajrasattva. Han er essensen af de 5 mandlige meditationsbuddhaer

Vajrayana
se tibetansk buddhisme
Verdenshjørner
Vest
sæde for Amitabha
Visdomskreds

Yab-yum
foreningen af en mandlig og kvindelig guddom (egentlig: fader-moder), betyder også foreningen af klarhed og tomhed, symboliseres også af vajra og klokke
Yidam
meditationsguddom, her Vairocana
Øst
mandalaen er orienteret mod øst, der er sæde for AksobhyaDenne tekst giver selvfølgelig langt fra en udtømmende skildring af buddhismen. Giver blot nogle baggrundsoplysninger til forståelse af mandalaen.


Det er muligt at skrive til mig direkte herfra:

Jytte Hansen
jtthnsn@gmail.com


Adresser

Hvis du er blevet inspireret til af udforske mandalaen yderligere, har jeg fundet et par adresser:

Early Tibetan Mandalas

Exploring the Mandala


1996. Sidst opdateret 19. oktober 2012